String vs StringBuilder

String vs StringBuilder

Lisede yazılım geliştirmeye pascal ile başladığım dönemleri hatırlarım ara sıra.O yıllarda, ilk olarak bana kazandırılan, algoritma kurabilme yetisiydi.Yaklaşık olarak 12 sene olmasına rağmen derslerden birinde çözdüğümüz bir problemi dün gibi…
Design Patterns – Singleton

Design Patterns – Singleton

Nesneye dayalı programlamanın, en önemli unsurlarından birisi belki de yazılımları, soyut bir kavram olmaktan çıkarıp,insanların daha rahat anlayabileceği bir hale getirmesidir.Hali hazırda OOP (Nesneye Dayalı Programlama - Object Oriented Programming)…
Ref ve Out Parametreleri

Ref ve Out Parametreleri

C# dilinde kodlama yaparken, genelde bir çok geliştirici bellek yönetimi konusunda bilgi sahibi değildir.Bütün C# kitaplarının ilk sayfaları int ya da byte tipi bellekte kaç byte yer kaplar ve hangi…
Bir Tabloda Tekrarlayan Kayıtları Silmek

Bir Tabloda Tekrarlayan Kayıtları Silmek

Bir tablonun satırlarında, birden fazla aynı satırla karşılaşmak istisna sayılabilecek bir durumdur.Aşağıdaki örneği ele alarak düşündüğümüzde tekrarlayan satırları aşağıdaki SQL cümlesiyle silebilirsiniz. Delete From Person Where ID = 1 Ama…