Bir Tabloda Tekrarlayan Kayıtları Silmek

Bir Tabloda Tekrarlayan Kayıtları Silmek

Bir tablonun satırlarında, birden fazla aynı satırla karşılaşmak istisna sayılabilecek bir durumdur.Aşağıdaki örneği ele alarak düşündüğümüzde tekrarlayan satırları aşağıdaki SQL cümlesiyle silebilirsiniz. Delete From Person Where ID = 1 Ama…