Design Patterns – Singleton

Design Patterns – Singleton

Nesneye dayalı programlamanın, en önemli unsurlarından birisi belki de yazılımları, soyut bir kavram olmaktan çıkarıp,insanların daha rahat anlayabileceği bir hale getirmesidir.Hali hazırda OOP (Nesneye Dayalı Programlama - Object Oriented Programming)…